Historisk Samfund for Hardsyssel

Gå til indhold

Hoved menu:

Historisk Samfund for Hardsyssel
En forening for alle historisk interesserede.
Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til vores egns historie ved:
- at udgive artikler om egnen i Hardsyssels Årbog.
- at afholde møder, hvor kyndige folk fortæller.
- at arrangere rundvisninger på historisk interessante steder.
Læs om foreningen og dens arbejde på de øvrige sider.  
Forhåbentlig får du lyst til at blive medlem straks.
Hardsyssels Tidende
Et nyt, gratis medie vi udgiver to gange om året. Det bliver trykt i 2.000 eksemplarer, og uddeles i første omgang til medlemmer ved foreningens møder - og her i efteråret 2020 sammen med årbogen.
De overskydende godt 1.000 stk. bliver givet til biblioteker, museer og andre, der vil have dem liggende til uddeling.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu