Hardsyssels Årbog - Historisk Samfund for Hardsyssel

Gå til indhold
Hardsyssels Årbog er Historisk Samfunds årbog. Den har lige så mange år på bagen som foreningen. Årbogen udkom for første gang i 1907 og er udgivet hvert år lige siden. Hardsyssels Årbog er opkaldt efter en af Danmarks ældste områdeinddelinger - syssel, hvor Hardsyssel stort set dækkede området Ringkøbing Amt, der i dag omfatter Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Struer kommuner.

I Hardsyssels Årbog får man et samlet billede af historien i Midt- og Vestjylland. Her kan der læses om alt lige fra arkæologi til kendte slægter, redningsvæsen, besættelsestid, hedeopdyrkning, købstadshistorier, fortællinger om herregårde og mange andre historiske emner.

Hardsyssels Årbog er ikke alene en mulighed for at tilegne sig viden om historiske emner gennem andres artikler. Her har alle, uanset ambitionsniveau, mulighed for at komme med deres personlige bidrag til historien om Midt- og Vestjylland, så vi i fællesskab kan fastholde den midt- og vestjyske identitet. Det kan f.eks. være studier i en egns eller gårds historie, men det kan også være egne erindringer, andres fortællinger eller brevvekslinger, som gengiver et øjebliksbillede af en tid, der var engang.

I dag er foreningens ældste formidling ikke længere væk end et klik på computeren. De ældste årgange af Hardsyssels Årbog ligger nemlig tilgængelige på foreningens hjemmeside www.historisksamfund.dk

Medlemmer af Historisk Samfund får hvert år Hardsyssels Årbog gratis. Det årlige nummer af årbogen offentliggøres ved arrangementet “Historiens Dag”, der holdes skiftende steder i det tidligere Ringkøbing Amt en lørdag eller søndag i oktober. Her kan man høre forfattere til artikler i årbogen fortælle, og her kan man også få det årlige nummer udleveret.

Redaktør af Hardsyssels Årbog er for øjeblikket Gudrun Gormsen, Holstebro. Hvis du gerne vil bidrage med en artikel til årbogen, er du velkommen til at kontakte Gudrun Gormsen på tlf. 9740 1887 eller 5153 6560 - mail: gudrun.gormsen@Hotmail.com

Tilbage til indhold