Hardsyssel og ni herreder - Historisk Samfund for Hardsyssel

Gå til indhold
Ulfborg Herred hed i Kong Valdemars Jordebog Vlburghæreth og hørte i middelalderen under Hardsyssel. Senere var det sammen med Vandfuld Herred og Hind Herred et len, der i en periode fra 1523 til 1549 hørte under Riberhus Len.
Herefter blev Ulfborg Herred igen selvstændigt, indtil det i 1597 blev forenet med Bøvling Len. Fra 1660 kom det under Bøvling Amt, indtil det i 1794 kom under det da oprettede Ringkøbing Amt.
Ulfborg Herred grænser mod nord til Hjerm Herred, fra hvilket det skilles ved Storåen, mod øst og sydøst til Hammerum Herred, mod syd og sydvest til Bølling Herred og Hind Herred, fra hvilket det til dels skilles ved Madum Å. Mod vest grænser Ulfborg Herred til Vesterhavet og mod nordvest til Nissum Fjord.
Ulfborg Herred består af følgende sogne: Husby, Idom, Madum, Nr. Felding, Råsted, Staby, Sdr. Nissum, Timring, Ulfborg, Vind og Vinding.


.
Tilbage til indhold