Ringkøbing-Skjern - Historisk Samfund for Hardsyssel

Gå til indhold
Historisk Samfunds oversigt over historiske institutioner, foreninger og lokaliteter

Bølling-Nørre Horne og Hind Herreder

Ringkøbing-Skjern Kommune

Arkivsamvirke

Museumsamvirke

 

Lokalarkiv

BORRIS arkiv

BREJNING arkiv

BØLLING-FINDERUP-HANNING-SÆDDING

DEJBJERG arkiv

EGVAD arkiv

FASTER arkiv

GRØNBJERG arkiv

HEE arkiv

HOVEN arkiv

HOVER arkiv

HOLMSLAND arkiv

LEM arkiv

LYNE arkiv

NO arkiv

RINGKØBING arkiv

SDR. LEM arkiv

SKJERN arkiv

STADIL arkiv

STAUNING arkiv

TIM arkiv

TORSTED arkiv

TROLDHEDE arkiv

VEDERSØ arkiv

VELLING arkiv

VIDEBÆK arkiv

ØLSTRUP arkiv

AADUM arkiv

 

Lokalhistorisk forening

Lokalhistorisk Forening for Holmsland-Klitten

Dansk Slægtgaardsforening

Vestjysk Detektorforening


Bevaringsforeninger

 

Ringkøbing Bevaringsforening

Skjern Kommunes Bevaringsforening


 

Museumsforening

Ringkøbing Museumsforening

Skjern-Egvad Museumsforening

Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård

 

Statsanerkendt museum

Ringkøbing-Skjern Museum

Bork Vikingehavn

Dejbjerg Jernalder

Bundsbæk Mølle

Ringkøbing Museum

Abeline´s Gaard

Fahl Kro

Hattemagerhuset

Gåsemanden´s Gård

Skjern Å Museet

Skjern Reberbane

Skjern Vindmølle

Vedersø Præstegård

Nr. Lyngvig Fyr

 

Egns- og specialmuseum

Brejning Egnsmuseum

Hoven Sogns Landsbymuseum

Vedersø Egnsmuseum

Videbækegnens Museum

I.C. Christensen´s Hus

Muldbjerg Mølle

Rækker Møllegård

Røde Kro

Danmarks Flymuseum

Fiskeriets Hus - Vestkyst Akvariet

Lyne Gamle Elværk 

Smedenes Hus

Vestjyllands Kunstpavillon

 

Reenactment

Vikingegruppen Byrr

Vestjydske Sortkrudtsskytter

Klittens Folkedansere

Ringkjøbingegnens Folkedansere

 

Seværdighed

Ringkøbing og omegn

Rindumgaard

Kirker i Ringkøbing Skjern Kommune

Holmsland

Hvide Sande, Slusen, Havn

Skonnerten Maja

Houvig Fæstningen

Skjern og omegn

Stauning Batteri

Lundenæs Borgbanke, Pumpestation Nord og Provstgårds hus

Stauning havn

Hellig Kors Kloster

Værnegene og Tipperne

Videbæk og omegn

Brejninggård jættestuen

Bardedige 

Laugesens Have

Troldhede Brunkulsleje og Kulsø

 

Hotel & Kro

Westergårds Hotel

Bechs Hotel

Hotel Ringkøbing

Røgind Kro

Hotel Skjern

Fjordgården

Hvide Sande Hotel

Fahl Kro

 

Historisk Skole

Brejninggård Efterskole

Fjordvang Efterskole

Solgården Efterskole

Blåkilde Efterskole

Erhvervsskolen Vestjylland (Borris)

Vestjysk Gymnasium Tarm

 

Herregårde 

Viumgård

Lønborggård

Dejbjerglund

Sønder Holmgård

Rybjerg

Voldbjerg

Brejninggård

Søndervang

Timgård

Aabjerg

 

Industriminde

Skjern Vindmølle

Vestas Wind Systems A/S


 

Fredet bygning

(kulturarv.dk)

Brejninggårdsvej 12. Brejninggård. Hovedbygningen (ca. 1580). F. 1918.*

 

Bundsbækvej 27. Bundsbæk Vandmølle. Stuehuset og den hermed sammenbyggede mølle (1843) med vandhjul og alt nagelfast mølleinventar samt mølledæmning, mølledam, møllesluse med stemmeværk og malekarm, bagløb med stensætninger indtil sammenløb med friløbet mod syd, frisluse med stemmeværk, turbine og fisketrappe, friløb indtil sammenløb med bagløbet samt markstensbelægninger foran og bag stuehus og møllebygning. F. 1977.* Udv. 2011.

Galgebjergvej 20, Hemmet. Gåsemandens Hus. Det firelængede husmandssted (slut. af 1800-tallet), laden (1924) og det dermed sammenbyggede motorhus nord for gården (1920). F. 1995.*

 

Havnepladsen 2. Havnekontoret. Havnekontoret og det dermed sammenbyggede pakhus (1906 af Ulrik Plesner) samt flagstangen. F. 2003.

Holmsland Klitvej 117. Holmsland Klitvej 117. Den firelængede klitgård (1810-1880) og gårdspladsen. F. 2003.

 

Holmsland Klitvej 203. Holmsland Klitvej 203. Den firelængede bondegård (midten af 1800-tallet), den pigstensbelagte gårdsplads samt det stråtækte udhus sydvest for gården. F. 1998.*

 

Holmsland Klitvej 91. Nørre Lyngvig, Marie Fjords Gård. Den firelængede gård (beg. af 1800-tallet). F. 1971. *

 

Husby Klitvej. Husby Klit Båke. Sømærket Husby Klit Båke (1884). F. 1997.

 

Husby Klitvej 23. Bankgård (tidl. fejlagtigt Fjordgården). Den firelængede gård (ca. 1800) samt den omgivende og på gårdspladsen værende brolægning. F. 1971.

 

Husby Klitvej 33. Husby Klitvej 33. Den firelængede klitgård (midten af 1800-tallet og 1912), den spånklædte lade (1922), udhuset (1922), de strandstensbelagte arealer

(gårdsplads, portgennemkørsel og omgivende arealer) og møddingsmuren. F. 2000.*

 

Husby Klitvej 5. Strandgården. Den firelængede bondegård (1875) med den brostensbelagte gårdsplads og stenpigningen langs bygningernes yderside. F. 1995.

 

Nørredige 3 A . Ringkøbing Station. Hovedbygningen med perrontag og kældernedgangsbygning, toiletbygning samt pakhus (1875 af N.P. Holsøe). F. 1993.

 

Nørredige 7. Pakhuset, Ringkøbing Station. Pakhuset (1875 af N.P.C. Holsøe). F. 1993

 

Nørregade 2. Nørregade 2. Forhuset med sidelænge mod Østergade (ca. 1800). F. 1919.

Skjern Station. Vandtårnet ved Skjern Station. Vandtårnet (1874 af N.P. Holsøe). F. 1981.

 

Stavningvej 56. Stavning Præstegård. Det gamle stuehus (1789). F. 1918.

Søndergade, Hvide Sande. Åregab Båke. Sømærket Åregab Båke (1884). F. 1997.

 

Sønder Klitvej 142. Haurvig Båke. Sømærket Haurvig Båke. F. 1998.

 

Sønder Klitvej 250 A. Fiskergården, Bjerregård. Den firelængede gård (1825). F. 1988.

Sønder Klitvej 282. Sønder Klitvej 282. Den tolængede, grundmurede, stråtækte gård (slutn. 1800-tallet). F. 1995.*

 

Sønder Klitvej 72. Haurvig Redningsstation. Redningsstationen bestående af bådhuset (1887), raketapparatbygningen (1882) og telefonhuset. F. 1995.

 

Sønder Klitvej 84. Haurvig. Den firelængede gård med gårdsplads (1865). F. 1988.

 

Sønder Klitvej 87. Abelines Gård. Den firelængede gård (1871) med brolægning på gårdspladsen og langs længernes ydersider. F. 1974.*

 

Torvet 18. Hotel Ringkøbing. Forhuset og det hermed sammenbyggede sidehus på fem fag mod Torvegade (1600-tallet og senere). F. 1919. Udv. 1978.*

 

Torvet 20. Den gamle Borgmestergård. Forhuset (1807). F. 1919. Udv. 1978.*

Vedersø Klit. Vedersø Klit Båke. Sømærket Vedersø Klit Båke (1884). F. 1997.

 

Velling Kirkeby 1. Velling Præstegård. Stuehuset med sidelænge (1832). F. 1984.

 

Vestergade 5. Vestergade 5. Den enetages grundmurede længe (1781-91). F. 1980.

 

Vester Strandgade 33. Vester Strandgade 33. Forhuset og det hermed sammenbyggede

sidehus (1872). F. 1980.*

 

Vester Strandsbjerg 1. Den gamle Toldbod. Hjørneforhuset (1834 formentlig af Jørgen Hansen Koch). F. 1983.*

 

Øster Strandgade 13. Øster Strandgade 13. Forhuset (1867-78). F. 1980.


Tilbage til indhold