Hardsyssel og ni herreder - Historisk Samfund for Hardsyssel

Gå til indhold
Skodborg Herred hed i Kong Valdemars Jordebog Skodburghæreth og hørte i middelalderen under Hardsyssel. Herredet var oprindeligt et selvstændigt len, Bøvling Len, som Vandfuld Herred i 1537 og Hind og Ulfborg herreder i 1597 blev lagt under.
Fra 1660 blev det til Bøvling Amt, der i 1671 blev forenet med Lundenæs Amt, indtil det i 1794 kom under det da oprettede Ringkøbing Amt.
Skodborg Herred grænser mod nord og nordøst til Limfjorden (Nissum Bredning, Oddesund og Venø Bugt). Mod øst og sydøst grænser det til Hjerm Herred og mod vest til Nissum Fjord, Vesterhavet og Vandfuld Herred.

Skodborg Herred omfatter købstaden Lemvig og følgende sogne: Bøvling, Fabjerg, Flynder, Gudum, Heldum, Humlum, Lemvig, Lomborg, Møborg, Nees, Nørlem, Nr. Nissum, Resen, Rom, Tørring og Venø.


.
Tilbage til indhold