1907 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1907-20
HARDSYSSELS AARBOG 1907

INDHOLD
Side
003 P. Severinsen: Hardsyssel
010 C. Klitgaard: Hr. Bertel Agerholms Syner
022 P. Storgaard Pedersen: Om Fortids Lægevæsen
040 P. Storgaard Pedersen: Fra Løbedegnenes Tid
052 P. Storgaard Pedersen : Degnenes økonomiske Tilstand i Hammerum Herred for omtrent 200 Aar siden
059 J. Gr. Pinholt: Landlig Fattigforsørgelse 1804
062 Knud Thøgersen: Præsten som kommunal Mand
079 P. Severinsen: Fra Landsbyskolens Barndomstid i Ringkøbing Amt
109 P. Storgaard Pedersen: Meddelelser om Ulves Forekomst i Jylland, særlig i Ringkøbing Amt
127 P. Storgaard Pedersen: Christen Sørensen L ongberg
140 P. Storgaard Pedersen: Et Brev fra Aaret 1807
144 P. Severinsen: Fra Vesterhavskysten 1548
147 P. Severinsen: Et Klagebrev til Christian II over Knud Gyldenstierne til Tim
150 P. Kristensen: Lidt om Haderup og Sevel Præsteembeder
153 Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
155 Vedtægter
159 Meddelse fra Redaktionsudvalget
160 Rettelser
161 Medlemsfortegnelse
170 Register
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu