1966 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1961-80
HARDSYSSELS AARBOG 1966

INDHOLD
Side
005 N. C. Søby: Juristen og politikeren J. K. Lauridsen
055 Alfred Kaae: 41 træheste og 5 pæle til militsens øvelsespladser
065 Alfred Kaae: Opmåling af landevejen fra Ringkøbing til Varde år 1785
069 Tb. Høgsberg og Alfred Kaae: Fra krigen 1864
084 Alfred Kaae: Et drab på Begsgård Mark i Tørring i året 1624
089 Kr. Vester gaard og Alfred Kaae: Da den almindelige valgret gik tabt
092 Esbern Jespersen: Taterkongen
103 Esbern Jespersen: Bønder under Krogsdal
142 Esbern Jespersen: Fra Wedels indenlandske rejse omkr. år 1800
150 Esbern Jespersen: Sønder Felding sogns historie
156 Esbern Jespersen: Peder Jensen og Skinkelsø
161 A. Kr. Kjeldahl og Esbern Jespersen: Fattiganstalten i Maabjerg
178 N. Jensen Dam: Forsorg i landkommunerne
183 N. Jensen Dam: Ravsamlede og ravslibere ved Jyllands vestkyst
191 Henry Rasmussen: Kongevejen 1840
200 August F. Schmidt: Den springende ovn
205 Steffen Steffensen: Sagn fra Ulfborg-egnen
210 Jens Siggaard: Et bryllup i ældre tid
216 Knud Sand: Peder Roust
219 J. Aas Jansen: En vestjysk hedegård
226 A. Andersen: Om navnene Ikast og Isenvad
231 Jesper Søndergaard Jacobsen: Peder Kjølhede
250 Om udgravninger i Herrup
252 Søren H. Andersen: Stenalderbopladsen i Hjortmose
277 Foreningsmeddelelser 1966
278 Register
282 Regnskab
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu