1932 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1921-40
HARDSYSSELS AARBOG 1932

INDHOLD
Side
001 Erh. Qvistgaard: Gamle Ligsten paa Holstebro Kirkegaard i Aaret 1767
008 L. Jespersen: Bispevisitatser i Hammerum Herred
024 Niels Overgaard: En Hedeopdyrkers Skæbne
035 Kai Uldall: De gamle Kirkeriste
046 Peter Schou: Mads Schou paa Holtbjerg
074 Alfred Kaae: Indsande
086 August F. Schmidt: Dr. Oluf Nielsens Arbejder om Ringkøbing Amt
099 Erh. Qvistgaard: Bønskrift til Kongen
102 Esbern Jespersen: Stendyssen ved Præstbjerg
108 H. P. Hansen: Soldaterbreve fra 1864
132 J. Aldal: Skoleforstander J. P. Haahr
136 H. K. Kristensen: Vide og Vedtægt for Sønder Bork Marsk 1639
142 P. Christensen: Et Giftmord
144 Navne« og Sagliste
148 Vedtægter for Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
151 Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
153 Regnskab
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu