1913 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1907-20
HARDSYSSELS AARBOG 1913

INDHOLD
Side
001 P. Storgaard Pedersen: Meddelelser om Slægten Harpøth
051 C . Klligaard: Af Ringkøbing Amts Annaler
055 A. Petersen: Klagesange over Lem vigs Ildebrand i 1684
061 K. Lund: Sagn ved Bovbjergkysten om Kongens Søn fra Engelland
066 J . P. Wammen: Gravør Ole Elifsen Veed-Fald sen
080 J. Gr. Pinholt: Bryllup paa Lemvigegnen til omkring 1870
087 Villads Christensen: Gudum Klosters Historie
151 P . Severinsen: Fra gamle Kirkeregnskabsbøger
175 Uddrag af Regnskabet
176 Register
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu