1978 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1961-80
HARDSYSSELS ÅRBOG 1978

INDHOLD
Side
005 Hans Chr. Flytkjær: Tørv, tegl og mergel i Rindom
017 Rigmor Lillelund. Videbrev og markmandsinstruks for Holstebro købstad
025 C hr. Andersen: Fra Velling station
031 Oluf Vester guard: Røverbander på Herningegnen under besættelsen
037 Kjeld B. Jensen: Minder fra det gamle Vestjylland
049 Gunnar Hislev: Fire generationer på Gudum Kloster
063 Chr. Isen: En jernbanearbejder
067 Egon Mårup: Jydske Dragonregiment i Holstebro
079 Hans Rostholm: Udgravninger ved Herningsholm
115 Meddelelser fra historiske museer, arkiver og foreninger i Ringkøbing amt
123 Meddelelser for Historisk samfund for Ringkøbing amt
126 Regnskab
127 Boganmeldelser
129 Register
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu