1912 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1907-20
HARDSYSSELS AARBOG 1912

INDHOLD
Side
001 Andr. Pedersen og Chr. Jensen: Om Linde By i Asp Sogn
041 Thomas Møller: En gammel Mordsag fra Vejbjerggaard
048 P. Storgaard Pedersen: Om Landsbydegnenes Kaar 1741
062 P. Storgaard Pedersen: Hee Kirke
091 Palle Fløe: Hoveri- og Landgildelister for det Fæstegods i Ryde Sogn, som 1790 hørte under Rydhave
095 J. Gr. Pinholt: Fra Landsbyskolens Barndomstid (Købmand Christen Strandbygaard, Ringkøbing, og Staby Skolevæsen)
099 J. Gr. Pinholt: Hornskeerne (En døende, vestjydsk Industri) .
103 J. Gr. Pinholt: Hemmet Sognebeboere og Skolevæsenets Forbedring
106 Evald Tang Kristensen: Lidt om nogle Præster og Degne paa Holmsland og om Herregaardene Søgaard og Rybjerg (Med Tillæg)
137 A. N. Andersen : Frederik Vl.s Besøg i Lemvig og Omegn den 21. Juni 1826
151 P. Severinsen : Fra Landsbyskolens Barndomstid i Ringkøbing Amt
159 Kr. Larsen Vestergaard: En forsvunden Kirke i Hardsyssel
167 P. Severinsen : Stolestade-Register for Gudum Kirke.
171 Uddrag af Regnskabet
172 Register
175 Fortegnelse over Bøger tilhørende Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu