1908 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1907-20
HARDSYSSELS AARBOG 1908

INDHOLD
Side
001 S. Rambusch: Erik Begtrup Holst
011 P. Storgaard Pedersen: Staby højere Bondeskole 1853—84
087 P. Storgaard Pedersen: Fra Skjernegnen i Pietismens Tid
087 F. K. Erlang: En gammel vestjydsk Folkebogsamling
105 J. Gr. Pinholt: Natmand Jørgen Christian Kollis Forsørgelse
115 P. Severinsen: Fra Landsbyskolens Barndomstid II
130 Evald Tang Kristensen: Niels Møller i Vedersø
136 P. Storgaard Pedersen: Lidt mere om de gamle Møllerfolk i Vedersø
140 J. J. Brødsgaard: Christen Nielsen
163 P. Kristensen: Om Sevel Sogn3
167 P. Severinsen: Stadil Præster i Reformationsaarhundredet
174 P. Severinsen: Degnen fra Havet
182 S. Sandvad: Henrik Stampe V ilstrup
188 Palle Fløe: Om Fortids Lægevæsen
192 Palle Fløe: Et Kongebrev om Manufakturer
196 Rettelser og Tilføjelser
196 Uddrag af Regnskabet
199 Medlemsliste
203 Register
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu