1933 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1921-40
HARDSYSSELS AARBOG 1933

INDHOLD
Side
001 Dr. phil. Kjeld Galster: Jylland mellem tvende Have
041 Pastor emer. Th. Andersen: Kierkegaard*Slægten og Sædding 26 Pens. Lærer N. Madsen Vorgod: Udskiftningen i Videbæk
050 Provst Thomas Møller: Fra 1848
054 Stationsforstander J. Schoppe: Pastor A. H. Wiborgs Beretning om Fjendernes Besættelse af Vestjylland i 1849
082 Journalist P. Schou: Frederik Christian Schou
109 Forfatter Aug. F. Schmidt: Fra Holmsland
128 Pastor emer. Erh. Quistgaard: Spredte Træk fra Kirker og Kirkegaarde i det 17. og 18. Aarhundrede
143 Maler Chr. Gade: Gamle Lundsgaard
161 Navne og Sagliste
164 Regnskab 1. Juni—31. December 1932
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu