2004 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

2000-08
HARDSYSSELS ÅRBOG 2004

INDHOLD
Side
005 Klaus Ebbesen: Stenaldergrave i Vestjylland
017 Carl-Thomas von Christierson: Christiern Mogensen, jernværksejer
047 Freddy Boysen: Bøllingsø’s udtørring
061 Theodor Filskov Andersen: Købmandsliv i Vorgod 1927-1943
069 Margrethe Maarbjerg: Barnepige hos familien Lademann
075 Ingrid Kirk: Barndomsminder fra krigsårene 1940-45
087 Gustav Brun: Fjaltring under besættelsen
101 Ove Lund Knudsgaard: En ulden historie
109 Tage Agerskov: Min soldatertid
125 Gerda Jensen: Vi lærte at blive gladere for vore køkkenhaver
131 Foreningsmeddelelser
137 Regnskab
139 Udvalg af litteratur om Ringkøbing Amt 2002-2003
157 Register
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu