1909 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1907-20
HARDSYSSELS AARBOG 1909

INDHOLD
Side
001 - P. Severinsen: Hardsyssels Kirker
003 - Danmarks Kirkestiftelsestid
004 - Kirkestifterne, Patronat
014 - Stiftelsesgodset, Byggeri
031 - Kirkernes Bestyrelse, Hardsyssels Provsti
036 - Patronatsforleninger og Kirkesalg
047 - Oplysning om de enkelte Kirker
071 - P. Storgaard Pedersen: Borris Seminariums Historie
106 - P. Storgaard Pedersen: Udtog af en gammel Edsbog
112 - E. Falbe Hansen: Erindringer fra Vestjylland for henved 50 Aar siden
112 - Rejsen og Ankomsten til Lemvig
116 - Min første Stranding
120 - De store Strandinger
132 - Auktionerne
137 - Andre Strandinger
137 - Fiskerbefolkningen
140 - Lemvig By
145 - A. R. Hansen: Lidt om Stenaldergravene i Vestjylland
157 - C. P. Eisenreich: Konsul Anthon Andersen
165 - Uddrag af Regnskabet
166 - Til- og Afgang af Medlemmer
169 - Register
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu