1938 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1921-40
HARDSYSSELS AARBOG 1938

INDHOLD
Side
001 Lærer A. Sidelmann: Kvistgaard i Vejrum
012 Købmand Chr. Møller Hansen: Træk af Vadskærgaards Historie gennem fem Aarhundreder
082 Lærer Alfred Kaae: Hovbøndernes Arbejdsydelser
084 Pastor emer. Erh. Qvistgaard: En Præsts Selvangivelse til Kopskat 1743
089 Lærer J. Gr. Pinholt: Fra Kampene ved Frederiksstad 1850
101 A. Reimann Hansen: Kierkegaardske Minder fra Sædding Sogn
105 Skolebestyrer J. Jørgensen Borup: Lidt om Fløes-Slægten
160 Lærer S. Leth Danielsen: Lærer P. Bojsen
164 Historisk Samfunds Virksomhed i 1938
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu