1985 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1981-99
HARDSYSSELS ÅRBOG 1985

INDHOLD
Side
005 Chr. Ramsgaard: Landevejsskærmydsler på en oplandsrute
043 Jens Kongsted Lampe: Forbindelsen Ringkøbing-Århus
065 Ejner G. Pedersen: Nye gadenavne i Holstebro 1944
083 Peter Hansen: Flygtningelejren i Rom
115 Meddelelser fra Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
117 Udvalg af litteratur om Ringkøbing Amt
152 Regnskab og oversigt over bidragydere
154 Vedtægter for Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
157 Register
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu