1941 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1941-60
HARDSYSSELS AARBOG 1941

INDHOLD:
Side
001 Kristian Ribers: Melodi til Digtet Hardsyssel
002 Thøger Lasen: Hardsyssel
005 Jørg. Jørgensen Borup: Bøvling Sognekirke og dens Præster
054 Peder Jensen: Da Bønderne i Stadil blev Selvejere
080 Thulstrup Christensen: Seveldegnen Gregers Justsen Thorning og Efterslægt
093 Th. Hauch Fausbøll: En vestjysk Forsker, Poul Mathias Nødskov
102 H. P. Hansen: Nødskovs litterære Arbejder
126 A. Sørensen: Et Tingsvidne om Byggesteder paa Kærgaard Mark
127 A. Sørensen: En Lovhævd paa Drøjdal i Lomborg Sogn
130 A. Sørensen: En Lovhævd paa Splid Bangs Gods i Hammerum Herred
134 P. Nørskov Lauritsen: Et Par Brorson Noter
136 J. Gr. Pinholt: Stausholms Legat og hans Grav
140 J. Aldal: Forretning om Roijensig
143 Alfred Kaae: En Vedtægt og en Nidvise fra Tim
149 H. K. Kristensen: Smeltegruber fra Jernudvinding
155 Boganmeldelser
157 Historisk Samfunds Virksomhed i 1941
158 Navne og Sagliste
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu