1943 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1941-60
HARDSYSSELS AARBOG 1943

INDHOLD:
Side
005 En Landsbyskole i det 18. Aarhundrede, Gimsing Skole. Af cand. phil. Georg Hansen, Bredetved
020 Lundenæs Slots Inventarium 1651. Ved Kontorassistent A. Sørensen, Gjentofte
036 Stenalderen i Skodborg/Vandfuld Herreder. Af Adjunkt Knud Andersen, København
056 Strejflys over Handbjerg Hovgaards Historie. Af fhv. Købmand Chr. Møller Hansen, Holstebro
086 Af Strandkontrollør Kaptajn S. W. Rasmussens Livserin? dringer omhandlende Ringkøbing. Nedskrevet 1898. Ved Lektor O. Wæver Rasmussen, Hjørring
107 Bemærkninger til Kaptajn S. W. Rasmussens Livserindring ger. Af Redaktør F. K. Erlang, Ringkøbing
113 Hjern-Ginding Herreders Brandassuranceforening for rør? lige Ejendele fylder 100 Aar. Af. fhv. Gaardejer Jens P. Løvig, Trabjerg
127 Mag. Morten Lund til Ørre og Hodsager. Et Bidrag til Hammerum Herreds Præstehistorie. Af Forstander F. Elle Jensen, Skals
148 Boganmeldelser
151 Historisk Samfunds Virksomhed i 1943
153 Navne og Sagliste
156 Regnskab for 1942
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu