1947 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1941-60
HARDSYSSELS AARBOG 1947

INDHOLD:
005 Jørg. Jørgensen Borup: Mads Agger, Kjølbede
029 G. Bützoiv-Rohde: Uldtøjskøbmanden Søren Truelsen fra Vesterholm
056 P. Pedersen: Strandingsret og Strandinger i ældre Tider paa Holmslands Klit
087 Christen Daell: Humlura Stationsby
107 Carl Lindberg Nielsen: Den polske Gehejmeraad i Ringkjøbing
119 F. Elle Jensen: Pietismen i Møborg—Nees
135 Olaf Carlsen: Severin Weiersøes Slægtsmeddelelser
145 Esbern Jespersen: Lidt om Venø og en god Bog
154 H. P. Hansen: Konrad Understrup 1859—1947
158 Meddelelse til Medlemmerne
160 Stednavne, Person- og Sagliste
Regnskab for 1946 - Omslagets 3. Side
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu