1977 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1961-80
HARDSYSSELS ÅRBOG 1977

INDHOLD
Side
005 Gunnar Sandfeld: A. K. Jensen (1845-1890) skaberen af Hernings første avis
037 Kirsten Bendixen: Møntfund fra Ringkøbing amt
053 Carl Gammelgaard Madsen: Et Kaj Munk minde
059 Leif Chr. Nielsen: Omgaard - en vestjysk landsby fra vikingetid
085 Chr. Andersen: Husflid i Velling
091 Hans Rostholm: Nye fund fra yngre stenalder fra Skarrild Overby og Lille Hamborg
113 Meddelelser fra historiske museer, arkiver og foreninger i Ringkøbing amt
122 Meddelelser fra Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
125 Boganmeldelser
127 Udvalg af litteratur om Ringkøbing amt
144 Regnskab
145 Register
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu