1996 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1981-99
HARDSYSSELS ÅRBOG 1996


INDHOLD
Side
005 Clans Chr. Koch og Per Gran Møller: Skovbjerg Bakkeø - et kulturlandskabs forvandling
045 Rudolf Uhre: Svendsholm Teglovn
061 Kirsten Linde: »Afgået til Ribe marked for at søge tjeneste«
077 Kr. Hvelplund Jensen: Houen sogns store købmand Mourids Jensen
083 Ulrik Lehrmann: Læsning på landet -Kollund og Omegns Læseforening 1899-1924
105 Rigmor Kryger: Cyklestien Ringkøbing-Søndervig
123 Johs. E. Sønderby: Ligsynsmænd
127 Ove Høyer: En kajakklub startes. Erindringer fra Struer Kajakklub 1941-50
139 Inger Smedegaard: Grundlovsfest og sangleg i Dejbjerg præstegård
151 Meddelelser fra Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
155 Regnskab
157 Register
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu