1915 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1907-20
HARDSYSSELS AARBOG 1915

INDHOLD
Side
001 P. Storgaard Pedersen: Tvis Kloster
049 A. Krog: Omrids af Lægevæsenet i Ringkøbing Amt indtil 1915
079 Palle Fløe: Skelbreve og Skeltrætter
093 Edv. Egeberg: Fra Biskop H. A. Brorsons Visitatser
111 P. Severinsen: Fra Landsbyskolens Barndomstid
133 Holger Sandvad: Præsteindberetning fra Lemvig 1766
140 N. Olesen Husted: Stænderforfatningen
166 P. Storgaard Pedersen og P. Severinsen: J. A. Trøstrup
170 Register
174 Medlemmernes Fordeling
176 Uddrag af Regnskabet
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu