2002 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

2000-08
HARDSYSSELS ÅRBOG 2002

INDHOLD
Side
005 Ove Højfeldt Lund: Degnen Dorschæus
015 Gert Alsted: Abelines gård på Holmsland Klit - først strandfogedgård i 100 år - og siden museum i 25 år
029 Christen Møller Nielsen: Dreng i Holstebro omkring år 1900 ... 29
051 Malling Mølgaard Nielsen: En dag så kort. En lærerskæbne fra begyndelsen af det 20. århundrede belyst gennem familiebreve
063 Sigurd Sønderkær: Besættelsen og tiden efter, som jeg oplevede den
075 Asger Gynther Nielsen: Besættelsen set fra Brejninggaard. Om at bo sammen med tyske soldater og flygtninge september 1944- juni 1945
095 Else Marie Clemmensen: Nogle oplevelser fra besættelsestiden
099 Ove Navntoft Enevoldsen: Arbejdsmand og medlem af Sognerådet
117 Meddelelser fra Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
123 Regnskab
125 Litteratur om Ringkøbing Amt
157 Register
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu