1914 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1907-20
HARDSYSSELS AARBOG 1914

INDHOLD
Side
001 Indledning
009 Beboelseslejligheden
025 Husenes Bygningsmaade
028 Udhusenes Indretning og Brug
030 Husdyrenes Røgt
031 Hestene
032 Faarene
033 Svinehold
036 Svinehandel til Udførsel
037 Handel med de andre Husdyr
040 Kreaturhandelen i æ Sønden
043 Fjerkræ
043 Markeder
047 Jordens Dyrkning
049 Dyrkning af den magreste Sandjord
051 Den gode Jord med Lerunderlag
052 Julemærker
058 Avlsredskaber
066 Høslet og Høst
077 Bjergning af Ildebrændsel
082 Mandlig Husflid
088 Fælles Husflid
094 Kvindelig Husflid
096 Pottemageriet
097 Bagning
099 Maltgøring og Ølbrygning
105 Hjælpsomhed mod Trængende
113 Hjælpsomhed mellem Ligestillede
114 Den daglige Levemaade
119 Selskabslivet, Julegilderne
122 Bryllupper
128 Barselfærd og Børn
132 Forældre og Børn
135 Husbonde og Tyende
136 Aftægtsfolk
139 Jordefærd
142 Troen paa det overnaturlige
150 Det religiøse Aandsliv
156 Jordemødre
156 Lægevæsenet
164 Efterskrift
166 Medlemsfortegnelse
176 Uddrag af Regnskabet

Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu