1993 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1981-99
HARDSYSSELS ÅRBOG 1993


INDHOLD
Side
005 Jørgen Østergaard- Ungskue i landsbyen
015 Christian Jensen: En beretning om livet som brunkulsarbejder
029 Jon Høgh: De første 50 år i Tim Stationsbys Borger- og Haandværkerforening
043 Laust Møller: Erindringer fra Thorsted 1856-1924
051 Anders V. Langer. Rønland - før Cheminova
071 Esben Graugaard: Dampmaskiner på Holstebro- og Strueregnen i 1880erne
079 Johannes Sønderby: Lind Skoles 250-årige udvikling
085 Bent Østergård: Minnas sten og familien på Tim Mølle
093 Johannes E. Tang Kristensen: Den jydske hede i 1825
103 Småstykker
109 Meddelelser fra Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
113 Regnskab
115 Udvalg af litteratur om Ringkøbing amt 1991-92 ved Kristian Bjerregård
147 Register
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu