1927 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1921-40
HARDSYSSELS AARBOG 1927

INDHOLD
Side
001 A. Ravnholt: Af en Landsbylærers Dagbog
073 P. Storgaard Pedersen: Smaatræk om Familien Krags Medlemmer her i Hardsyssel
096 Oscar Rygaard: Nogle Barndomsminder fra en Købmandsgaard paa Landet og fra København i 1840—50erne
120 Peter Skautrup: Nogle Højnavne i Hardsyssel
136 P. Storgaard Pedersen: Fra Holmsland. Træk af Øens og Klittens Historie i ældre Tid
159 P. Storgaard Pedersen: Meddelelser om en gammel Bondeslægt i Sdr. Esp
164 P. F. Pedersen Paarup: Salget af Gjørding-Vemb og Bur Kirker 164
168 Navnefortegnelse
171 Regnskab
173 Medlemsfortegnelse
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu