1934 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1921-40
HARDSYSSELS AARBOG 1934

INDHOLD
Side
001 Arkivar H. Grüner Nielsen: Folkeviser fra Hardsyssel
028 Havearkitekt Johannes Tholle: Flora og Folketro, især i Ringskøbing Amt
067 Læge E. Tryde: En jydsk Lerkargrav (romersk Jernalder) i Grønbjerg By
083 Lærer H. K. Kristensen: En Brandtomt af et Hus fra Folkes vandringstiden
101 Adjunkt Hans H. Fussing: Herningsholm i Midten av det syttende Aarhundrede
116 Cand. mag. Niels CL Hansen og J. Aldal: Brev fra Sognes præst i Holstebro Ebbe Kynde
119 Lærer Johan C. Sulkjær: Om Vejvæsen i Hammerum Hers red 1773—1843
139 Lærer Esbern Jespersen: Den store Landbrugskrise i forrige Aarhundrede
156 Udmark og Overdrev: Lærer P. Christensen: Frederik d. Sjettes Besøg i Holstebro og Ringkøbing 1824
158 Forf., pens. Lærer J. Gr. Pinholt: »Knopmandens Penge«
160 Navnes og Sagliste
163 Virksomheden 1934
165 Regnskab 1. Januar—31. December 1934
167 Ejnar Poulsen: Hardsyssels Degnehistorie (Anm. af J. A.)
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu