1949 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1941-60
HARDSYSSELS AARBOG 1949

INDHOLD
005 F. Elle Jensen: Hardsyssel konvent 1840—1862
020 H. P. Hansen: Thejltoft i Barde
034 H. C. Hansen: Af merglingens historie i det nordlige Hardsyssel
048 August F. Schmidt: Randbemærkninger til Ringkøbing amts historie
065 Esbern Jespersen: Fjaldenes pionerer
088 Laurits Ploug Borberg: Gamle adelige stolestader
104 Erik Westerby: Særpræget pottemagerkunst fra Vestjyllands stenalder
113 Esbern Jespersen: Da jordfællesskabet ophørte
144 Frederik Krarup Erlang
148 Esbern Jespersen: Jernalderbyen på Gørding hede
151 Boganmeldelser
154 Meddelelser til medlemmerne 1949
157 Udtog af navne og emner
160 Regnskab
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu