1946 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1941-60
HARDSYSSELS AARBOG 1946

INDHOLD:
Side
005 Førstelærer H. C. Hansen: Altertavlen og Antemensalet i Borbjerg Kirke
047 Forstkandidat Emil Bloch: Gamle vestjyske Veje
071 Lærer P. Pedersen, Bjerregaard: Fra de smaa Skoler
118 Grosserer Christen Daell: Den gamle Vej
124 Rentier Anders Tofting, Humlum: Aamølle i Gudum
136 Førstelærer E. Jespersen: Mikkel Hindhede
143 Meddelelser til Medlemmerne
144 Stednavne, Person- og Sagliste
Regnskab for 1945 - Omslagets 3. Side
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu