1923 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1921-40
HARDSYSSELS AARBOG 1923

INDHOLD
Side
001 J. Abildtrup: Fæstebonden Mads Widebæks Strid
028 P. Storgaard Pedersen: En gammel Forpagtningskontrakt paa Herregaarden Volbjerg
037 S. Kari Hansen: Noget om „Bornholmerne"
045 P. Storgaard Pedersen: Lidt om Holstebro Markeder i ældre Tid
049 Villads Christensen: Jørgen Lauridsen Friis
142 P. Storgaard Pedersen: Om Byskatterne 1655 af Købstæderne i Hardsyssel
146 H. P. Hansen: Fisketiende
148 Thyra Sehested: Lidt om Jens Sehested
154 Navnefortegnelse
156 Regnskab
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu