1984 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1981-99
HARDSYSSELS ÅRBOG 1984

INDHOLD
Side
005 Horace Marryat: Rejse i Vestjylland 1859
027 Holger Ejby Villadsen: Et udsat Sted i Danmarks fjærne Vest II. - Det første Hvide Sande
073 Hanna Nielsen: Kunstnerne og ulykken på havet 1893
081 Hanne Fabricius: Arbejdernes vilkår i Lemvig omkring århundredskiftet
093 Jens Kongsted Lampe: Amatør-astronomen fra Brande
097 Ingv. Melbjerg: Af kaptajn Madsens saga
105 Nina Dahlmann Olsen: Kunstværker i Buchholtz hus
125 Leif Chr. Nielsen: Landsbyer fra ældre jernalder i Nr. Omme Sogn
141 Ove Rasmussen: Peter Skautrup
151 Mindeord: Landsretssagfører N. C. Skouvig
153 Meddelelser fra Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
156 Regnskab
157 Register
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu