1935 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1921-40
HARDSYSSELS AARBOG 1935

INDHOLD
Side
001 Førstelærer Esbern Jespersen: Hjemstavnsforskning, dens Kilder og samfundsmæssige Betydning
014 Pastor emer. Erh. Qvistgaard: Kaldsbrev 1660
019 Pastor emer. Erh. Qvistgaard: Brøstfældige Kirker i Vestjylland 1731
023 Pastor emer. Erh. Qvistgaard: Da Wallenstein i 1627—29 hærgede i Jylland
027 Professor Peter Skautrup: Nogle bemærkninger om vort mål
044 Lærer Andreas Sidelmann: Slægten fra Vester Rammeskov
061 Førstelærer L. Jespersen: Biskop Brorson i Vandfuld Herred
070 Kontorchef F. K. Erlang: Noget Billedstof (Portrætter af Provst Jens Knudsen Schytte og Hustru i Lønborg, Kan celliraad Chr. Moth til Kvistrup og Consistorialassessor, Provst N. B. Krarup i Vejrum)
087 Lærer Johan C. Sulkjær: Af E. C. Krarups Dagbøger 1831—39
110 Bogholder Peter Schou: Konsul Mads Schou, Struer
129 Et Korrektiv
131 H. S. R. A/s Virksomhed 1935
134 Navne og Sagliste
137 Medlemsliste 1935
151 Regnskab for 1934
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu