1990 - Hardsyssels Årbog 1907 - 2008

Gå til indhold

Hoved menu:

1981-99
HARDSYSSELS ÅRBOG 1990

INDHOLD
Side
005 Kirsten Laubjerg: Bondekone på Thyholm i halvtredserne
013 Thomas Johansen: Strejftog i Skjern-egnen i 1940’erne
029 Ejner G. Pedersen: De vejfarendes og kgl. acteurs - Sevel Kro
057 Ove Pedersen: En episode fra provisorietiden. Da Niels Mouritsen, Vildbjerg, blev ekskluderet af Ringkøbing amts skoleråd 1885
065 Anders Vrist Langer: Harboøres første fiskeriforening
077 Jens Lindby: Da der i 1888 oprettedes andelsmejeri i Aadum sogn
081 Henry Green: Fattigfolk i Sdr. Lem og Ølstrup sogne i 1800-årene
091 Esben Graugaard: Studefolde - en kulturhistorisk kilde i det vestjyske landskab
105 C.E. Bundesen: Glimt af Hernings historie ca. 1680 - ca. 1800
133 Egon Brondbjerg: De nyfundne kalkmalerier i Staby kirke
137 Jens lngvordsen: Det gamle vievandskar i Måbjerg kirkes våbenhus
146 Småstykker
147 Knud Pichard
149 Meddelelser fra Historisk Samfund for Ringkøbing amt
153 Regnskab
155 Register
Historisk Samfund for Hardsyssel
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu